Відкриті вакансії
Відкриті вакансії

Рівненська міська територіальна громада впроваджує міжнародний Проект щодо адаптації до змін клімату у рамках дворічної програми NetZeroCities.

Спільно із 52 іншими європейськими пілотними містами ми будемо впроваджувати інноваційні заходи для покращення адаптації до змін клімату і швидкої декарбонізації, зокрема: створення енергетичного паспорта громади; розробка сценаріїв переходу міста до «нульових» викидів СО2 до 2050 року; розробка системи щоденного моніторингу споживання енергоносіїв бюджетними закладами, адаптованої під потреби міста; закупівля навчального обладнання з популяризації відновлювальних джерел енергії для закладу профтехосвіти; розробка та впровадження навчального курсу з підготовки фахівців з обслуговування, монтажу та експлуатації обладнання відновлювальних джерел енергії в закладі профтехосвіти; навчання і популяризація енергоефективності, кліматичної нейтральності через вищі навчальні заклади для студентів та інших зацікавлених сторін (керівників бюджетних установ, представників ОСББ, завідувачів господарства комунальних закладів тощо).

В зв’язку з цим відкриті наступні вакансії: керівник проєкту, фінансовий менеджер, асистент проєкту.

Звертатися в Департамент економічного розвитку Рівненської міської ради, адреса: м.Рівне, вул.Поштова, 2, 3-й пов., контактна особа Рудик Інна, тел.: 099 245 0365,

Резюме надсилати на електронну пошту: uem-energy@ukr.net та rivne.der@gmail.com.Фінансовий менеджер проєкту Створення бачення NetZero для м.Рівне

Обовязки:

 • Супровід проєкту відповідно до фінансових та стратегічних цілей проєкту.
 • Контроль виконання умов контракту, управління бюджетом, планування, управління фінансовими ресурсами.
 • Підготовка звітів по фактичних, планових, прогнозованих фінансових показниках проекту.
 • Забезпечення своєчасного надання інформації всім учасникам проекту.
 • Моніторинг та звітування про реалізацію проєкту перед донорами та реципієнтом.

Вимоги:

 • Повна вища освіта відповідного напрямку.
 • Сильні організаційні, управлінські та адміністративні навички, включаючи написання звітів, моніторинг та оцінку.
 • Презентаційні навички. Вміння працювати з командами різних рівнів: керівна команда, технічні експерти, субпідрядники, МФО, інституційні клієнти.
 • Досвід роботи з місцевими організаціями, включаючи державні установи, громадські організації.
 • Досвід роботи з донорськими та грантовими проєктами, навички із бюджетування, підготовки описових/фінансових звітів.
 • Навички ділової комунікації.
 • Забезпечення належного документування та зберігання фінансових документів у паперових папках, а також у системі внутрішнього документообігу.
 • Забезпечення безперебійної комунікації та співпраці з фахівцями з фінансів та закупівель донора.
 • Добре знання законодавства ЄС про закупівлі.
 • Знання законодавства України, податковий і трудовий кодекси.
 • Принаймні 1 рік професійного досвіду на аналогічній посаді.
 • Вільне письмове та усне володіння англійською та українською мовами.
 • Знання програм: 1С Бухгалтерія, Інтернет-банк та комп’ютерних програм, зокрема EXCEL та інших програм MS Office.
 • Досвід роботи в міжнародній команді.
 • Бажання підвищувати кваліфікацію відповідно до завдань, які потрібно виконати.

Освіта: Бухгалтерський облік, аналіз і аудит, економіка, бізнес-адміністрування або аналогічна галузь.

Ми пропонуємо:

 • Повна зайнятість.
 • Регулярна оплата праці.
 • Гібридний формат роботи.
 • Робота у міжнародному проекті.
 • Можливість вплинути на майбутнє України та зробити особистий внесок у проєкти, які пришвидшують декарбонізацію України.
 • Професійне зростання.
 • Середовище, яке сприяє професійному та особистісному зростанню.
 • Співпраця з європейськими експертами.Керівник проєкту Створення бачення NetZero для м.Рівне

Обовязки:

 • Управління проєктною діяльністю.
 • Управління зв’язками із зацікавленими сторонами проєкту, міжнародними експертами, внутрішньою командою проєкту.
 • Планування, впровадження, моніторинг та оцінка проєкту.
 • Підтримка фінансового адміністрування проєкту.
 • Подальше вдосконалення результатів, включаючи розробку показників моніторингу та впливу для успіху проекту, а також урахування отриманих уроків і рекомендацій.
 • Збір даних моніторингу на регулярній основі, включаючи зміни в законодавстві та національних або регіональних стратегіях або планах дій.
 • Підтримка комунікації та налагодження контактів з донорами проєкту та іншими відповідними неурядовими організаціями та агентствами, щоб зацікавити їх проєктною діяльністю та створити позитивний імідж громади.
 • Організація спільних тематичних навчальних та мережевих заходів відповідно до тематики проєкту.
 • Визначення проблем, ризиків, пріоритетів і можливостей, які сприяють ефективній реалізації проєкту.
 • Постійна проєктна та адміністративна допомога, щоб забезпечити високу якість і точність роботи під час використання нових або інноваційних рішень, а також забезпечення узгодженості програмних стратегій і заходів.
 • Ефективне та своєчасне прийняття рішень відповідно до своїх повноважень, сфери знань та ресурсів.

Вимоги:

 • Повна вища освіта.
 • Мінімум 2 роки відповідного досвіду на національному чи міжнародному рівнях у сфері адміністрування, підтримки програм/проєктів або в інших відповідних сферах.
 • Сильні організаційні, управлінські та адміністративні навички.
 • Діловий напрямок і стратегія.
 • Досвід ведення переговорів, здатність досягати взаєморозуміння, переконувати інших, вирішувати розбіжності, отримувати переваги в результаті діалогу, домовлятися про взаємоприйнятні рішення шляхом компромісу та створювати ситуації, у яких виграють усі.
 • Адміністрування та управління подіями (включаючи виступи, тренінги та зустрічі).
 • Розуміння змін в нормативно-правових структурах і стандартах фінансової звітності в державному секторі.
 • Здатність оцінювати фінансові дані, отримувати відповідні висновки та представляти їх у значущій і послідовній формі для полегшення ефективного прийняття рішень і моніторингу ефективності.
 • Здатність керувати програмами та проектами, зосереджуючись на покращенні ефективності та демонстрованих результатах.
 • Вміння планувати, організовувати, визначати пріоритети та контролювати ресурси, процедури та протоколи для досягнення конкретних цілей.
 • Досвід користування комп’ютером та пакетами офісних програм (MS Word, Excel) та поглиблені знання пакетів електронних таблиць та баз даних, досвід роботи з веб-системами управління.
 • Досвід роботи в міжнародних організаціях/проектах є перевагою.
 • Досвід у підготовці програмної документації, включаючи діяльність з моніторингу та оцінки, є перевагою.
 • Вільне володіння українською та англійською мовами (усно та письмово) є обов’язковим.

Освіта: Фінанси та право, інженерна, економічна.

Ми пропонуємо:

 • Повна зайнятість.
 • Регулярна оплата праці.
 • Гібридний формат роботи.
 • Робота у міжнародному проекті.
 • Можливість вплинути на майбутнє України та зробити особистий внесок у проєкти, які пришвидшують декарбонізацію України.
 • Професійне зростання.
 • Середовище, яке сприяє професійному та особистісному зростанню.
 • Співпраця з європейськими експертами.Асистент проєкту Створення бачення NetZero для м.Рівне

Обовязки:

 • Впровадження, моніторинг та оцінка проєкту.
 • Підготовка річних звітів та доповідь донорам про здійснену діяльність, визначення показників успішності.
 • Забезпечити суттєвий внесок у планування, реалізацію та моніторинг проєкту, включаючи розробку відповідних документів, таких як концептуальні записки, доповідні записки, короткі записки, теми для розмови, звіти про засідання, протоколи.
 • Разом із залученими фахівцями та аналітиками розробляти детальні плани реалізації проекту.
 • Подавати щоквартальні звіти про діяльність з моніторингу та оцінки, надавати інформацію про інші вимоги щодо звітності для донорів та для керівника проєкту, забезпечуючи систематичне застосування, інтеграцію та документування аспектів в усіх видах діяльності;
 • Підтримка регулярного польового моніторингу проектної діяльності та інших робіт, пов’язаних з моніторингом та оцінкою, включаючи проміжну та остаточну оцінки.
 • Комунікація із зацікавленими сторонами проекту - міжнародними експертами, внутрішньою командою проєкту, грантодавцями.

Вимоги:

 • Повна вища освіта.
 • Мінімум 2 роки відповідного досвіду на національному чи міжнародному рівнях у сфері адміністрування, підтримки програм/проєктів або в інших відповідних сферах
 • Сильні організаційні, управлінські та адміністративні навички.
 • Діловий напрямок і стратегія.
 • Досвід ведення переговорів, здатність досягати взаєморозуміння, переконувати інших, вирішувати розбіжності, отримувати переваги в результаті діалогу, домовлятися про взаємоприйнятні рішення шляхом компромісу та створювати ситуації, у яких виграють усі.
 • Адміністрування та управління подіями (включаючи виступи, тренінги та зустрічі).
 • Розуміння змін в нормативно-правових структурах і стандартах фінансової звітності в державному секторі.
 • Здатність оцінювати фінансові дані, отримувати відповідні висновки та представляти їх у значущій і послідовній формі для полегшення ефективного прийняття рішень і моніторингу ефективності.
 • Вміння керувати програмами та проєктами, зосереджуючись на покращенні ефективності та демонстрованих результатах.
 • Вміння планувати, організовувати, визначати пріоритети та контролювати ресурси, процедури та протоколи для досягнення конкретних цілей.
 • Досвід користування комп’ютером та пакетами офісних програм (MS Word, Excel) та поглиблені знання пакетів електронних таблиць та баз даних, досвід роботи з веб-системами управління.
 • Досвід роботи в міжнародних організаціях/проєктах є перевагою.
 • Досвід у підготовці програмної документації, включаючи діяльність з моніторингу та оцінки, є перевагою.
 • Вільне володіння українською та англійською мовами (усно та письмово) є обов’язковим.

Освіта: Енергетика, автоматика, економіка та менеджмент, екологія, технології захисту навколишнього середовища.

Ми пропонуємо:

 • Повна зайнятість.
 • Регулярна оплата праці.
 • Гібридний формат роботи.
 • Робота у міжнародному проекті.
 • Можливість вплинути на майбутнє України та зробити особистий внесок у проєкти, які пришвидшують декарбонізацію України.
 • Професійне зростання.
 • Середовище, яке сприяє професійному та особистісному зростанню.
 • Співпраця з європейськими експертами.
Поділитись: