Про управління

Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Рівненської міської ради (надалі – Управління) утворено згідно з рішенням Рівненською міської ради від 30 грудня 2008 року № 2133 “Про внесення змін до структури виконавчих органів Рівненської міської ради, апарату ради та її виконавчого комітету, а також до Положення про відділ з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової і режимно-секретної роботи”.

ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ

  • - Реалізація загальнодержавної соціально-економічної політики на території міста, розробка та впровадження Стратегічного плану економічного та соціального розвитку міста Рівного, загальноміських економічних програм спільно з Управлінням економіки міста виконавчого комітету Рівненської міської ради.
  • - Сприяння комплексному економічному і соціальному розвитку міста, вдосконаленню розміщення продуктивних сил, розвитку міжрегіональних та міждержавних економічних зв’язків, захисту економічної безпеки та економічних інтересів територіальної громади та формуванню ринкового конкурентного середовища.
  • - Участь у розробці стратегічного плану та цільових інвестиційних програм з питань соціально-економічного розвитку міста, іншої документації, пов’язаної з підвищенням ефективності роботи виконавчих органів Рівненської міської ради, організація їх виконання та подання Рівненській міській раді звітів про хід виконання цих рішень.
  • - Cприяння залученню інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку міста, реалізація проектів міжнародної технічної допомоги, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста Рівного.
  • - Організація проведення наукових досліджень для визначення стратегічних заходів щодо розвитку міста Рівного та розроблення ефективного механізму впровадження їх результатів у практику.
  • - Участь спільно з іншими управліннями в підготовці місцевих програм економічного та соціального значення, екологічних програм, програм з житлового та шляхового будівництва, благоустрою, комунально-побутового і соціально-культурного обслуговування населення тощо.

ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

  • - Розробка пропозицій щодо реалізації Стратегічного плану розвитку міста Рівного.
  • - Здійснення заходів щодо залучення інвестицій, створення спільних підприємств (з іноземними інвестиціями), визначення перспективних об’єктів та напрямів інвестування.
  • - Організація роботи пов’язаної з проведенням інформаційних заходів щодо пошуку та залучення потенційних інвесторів.
  • - Здійснює заходи та сприяє створенню належних умов, спрямованих на розвиток та організацію міжрегіонального та міжнародного співробітництва у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Переглянути положення про Управління