Про Управління

Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій Департаменту економічного розвитку Рівненської міської ради (далі – Управління) є структурним підрозділом Департаменту економічного розвитку Рівненської міської ради, підзвітним та підконтрольним йому. У своїй діяльності Управління підпорядковується Департаменту економічного розвитку Рівненської міської ради та міському голові. З питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади Управління підконтрольне відповідним органам виконавчої влади.

Основними завданнями діяльності Управління є:
– визначення основних напрямків реалізації інвестиційної політики, розробка заходів, спрямованих на залучення інвестицій, у тому числі іноземних кредитних та грантових ресурсів, для розвитку економічного та інвестиційного потенціалу Рівненської міської територіальної громади;
– участь в розробці та реалізації програм і заходів, спрямованих на створення сприятливого інвестиційного клімату;
– взаємодія з іноземними фінансовими фондами та організаціями, здійснення моніторингу можливостей залучення та використання фінансування для міських інвестиційних проєктів від потенційних зовнішніх джерел (банки, міжнародні донори та проєкти, уряди тощо);
– організація та проведення зустрічей та/або презентацій інвестиційного потенціалу громади для потенційних інвесторів, іноземних інвесторів (представників інвестора), міжнародних фінансових організацій тощо;
– підготовка та розповсюдження презентаційних матеріалів щодо інвестиційного потенціалу громади на національному та міжнародному рівнях;
– формування переліку інвестиційних проєктів, пропозицій та майданчиків комунальної та приватної власності (об’єкти типу greenfield, brownfield, виробничі приміщення, офісні приміщення тощо);
– координування та контроль у межах своїх повноважень діяльності виконавчих органів Рівненської міської ради у сфері зовнішньоекономічних відносин, інвестиційної діяльності та реалізації грантових проєктів;
– участь у розробленні та виконанні проєктів міжнародної технічної допомоги, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста;
– участь за дорученням міського голови в переговорах із представниками ділових кіл, установ та організацій іноземних держав з питань, що належать до компетенції Управління;
– проведення форумів, конференцій, "круглих столів" з питань залучення інвестицій, у тому числі іноземних кредитних та грантових ресурсів для розвитку економічного та інвестиційного потенціалу міста Рівного;
– координація робіт з розробки, впровадження та здійснення моніторингу програмних стратегічних документів щодо реалізації довгострокових пріоритетів і стратегічних цілей розвитку міста;
– моніторинг та аналіз основних показників інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, підготовка аналітичних матеріалів;
– виконання інших функцій, що випливають із покладених на Управління завдань.Передісторія:

Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Рівненської міської ради утворено згідно з рішенням Рівненської міської ради від 30 грудня 2008 року № 2133 “Про внесення змін до структури виконавчих органів Рівненської міської ради, апарату ради та її виконавчого комітету, а також до Положення про відділ з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової і режимно-секретної роботи”.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ